Văn bản Ngành
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2018/NĐ-CP 23/01/2018

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
04/2020/NĐ-CP 03/01/2020

 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
36/2018/QH14 20/11/2018

 Luật phòng, chống tham nhũng

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
25/2018/QH14 12/06/2018

 Luật tố cáo

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
02/2011/QH13 11/11/2011

 Luật Khiếu nại

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
79/2015/QH13 19/06/2015

 Luật Thú y

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
56/2010/QH12 15/11/2010

 Luật Thanh tra

Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc Hội
129/NQ-CP 16/10/2018

Nghị quyết Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc, Môi trường, Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Loại văn bản: Nghị Quyết
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
115/2018/NĐ-CP 04/09/2018

 Nghị Định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Loại văn bản: Nghị Định
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
852/QĐ-BNV 22/05/2018

Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

 

Loại văn bản: Quyết Định
Cơ quan ban hành: Bộ Nội Vụ
123
Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi)

1 / 11
Trung tâm
2 / 11
Trung tâm
3 / 11
Trung tâm
4 / 11
Trung tâm
5 / 11
Trung tâm
6 / 11
Trung tâm
7 / 11
Trung tâm
8 / 11
Trung tâm
9 / 11
Trung tâm
10 / 11
Trung tâm
11 / 11
Trung tâm
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THUỶ SẢN TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3633009 - Hotline: 0374.121196

Hoạt động theo Quyết định số 773/QĐ-UBND  ngày 29/11/2021

Trang thông tin đang chạy dữ liệu Demo....
Designed by  Ninh Thuan Software