Trang chủ     Khoa học Công nghệ
Cải Tạo Đàn Bò Ninh Thuận
Đăng ngày 25/03/2022 Lượt xem: 7883

Chăn nuôi gắn liền với đời sống và phương thức sản xuất nông nghiệp ở nông thôn Viết Nam, trong đó có tỉnh ninh Thuận. Do đó, chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia súc có sừng nói riêng luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt trong chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiện nay.

Bò đực giống Úc

Phát triển chăn nuôi gia súc có sừng ở tỉnh Ninh Thuận qua các năm đạt một số kết quả khả quan. Tổng đàn gia súc có sừng năm 2011 là 250.640 con (trong đó đàn bò 105.330 con) thì đến năm 2016 tổng đàn là 409.956 con, tăng 63,56% (bình quân tăng 10,59%/năm), trong đó đàn bò tăng 112.680 con (tăng 6,97%). Chất lượng con giống cũng được cải thiện đáng kể thể hiện qua tỷ lệ bò lai sind ngày càng gia tăng (39%).

Hiện nay, Ninh Thuận đã xuất hiện nhiều trang trại chăn nuôi gia súc có sừng, nhiều tiến bộ khoa học trong chăn nuôi đã được áp dụng để đem lại hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi gia súc có sừng nói chung và chăn nuôi bò nói riêng chủ yếu tập trung trong các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, phương thức chăn nuôi hạn chế, mang tính tự phát, vì thế năng xuất còn thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao.

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đàn bò, giúp bà con nông dân tiếp cận giống mới, thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt Úc theo hướng tập trung gắn với đồng cỏ, chuyển từ chăn nuôi bò quãng canh, phân tán sang chăn nuôi thâm canh tạo ra sản phẩm hàng hóa, tăng năng suất và chất lượng thịt, nâng cao hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi. Ngày 21/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 4300/KH-UBND triển khai thí điểm mô hình chăn nuôi bò Úc, góp phần thúc đẩy nghề chăn nuôi bò Úc phát triển và cải tạo đàn bò tại địa phương. Theo đó, để cải tạo đàn bò: quy mô 6 bò đực giống Úc lai tạo cho 240 cái nền (cái lai Sind, 1 đực phối cho 40 cái nền). Khối lượng bê sơ sinh 23kg , tỷ lệ nuôi sống 93%, khối lượng con lai lúc trưởng thành (24-36 tháng ): bò đực lai đạt 550 kg-600 kg, bò cái lai đạt  từ 450-500 kg. Tiêu chuẩn bò đực Úc đưa vào cải tạo đạt  770 kg lúc 22 tháng tuổi. Nuôi bò Úc hướng thịt quy mô 18 con đưa vào nuôi thịt 200kg khoảng 6 tháng tuổi, khả năng tăng khối lượng cơ thể 0,8-01kg/ngày, khối lượng xuất chuồng sau 24 tháng nuôi đạt từ 632 kg-740 kg/con. Thời gian thực hiện vào đầu tháng 12/2016 tại đia bàn 6 huyện.    

Ngày 10/11/2016, Chi cục Chăn nuôi và Thú y có Công văn số 536/CCCNTY-QLGKTCN hướng dẫn lựa chọn hộ dân đủ điều kiện tham gia thí điểm mô hình chăn nuôi bò Úc như sau:

- Là các hộ đang chăn nuôi bò có quan tâm đến việc cải tạo đàn bò để có trọng lượng, chất lượng cao hơn đàn bò hiện tại của mình, hoặc các hộ chăn nuôi bò thịt.

- Có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng bò

- Tự nguyện tham gia mô hình phải đăng ký với địa phương và có đủ điều kiện về vốn đối ứng (để mua thức ăn công nghiệp, thuốc thú y, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ…), đủ nguồn lực, diện tích xây dựng chuồng trại, đảm bảo diện tích trồng cỏ để cung cấp đầy đủ lượng cỏ trong thời gian nuôi (tối thiểu 0,2 ha), công lao động, làm chuồng…

- Một hộ có thể tham gia cả 2 mô hình: Cải tạo đàn bò và chăn nuôi bò thịt

(Đính kèm Công văn số 536/CCCNTY-QLGKTCN ngày 10/11/2016 của chi cục Chăn nuôi và Thú y)

 

Nguyễn Điều

 

Bài đã đăng:
Trung tâm dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản

Trung tâm Dịch vụ Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Giống hải sản cấp I và Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi)

1 / 11
Trung tâm
2 / 11
Trung tâm
3 / 11
Trung tâm
4 / 11
Trung tâm
5 / 11
Trung tâm
6 / 11
Trung tâm
7 / 11
Trung tâm
8 / 11
Trung tâm
9 / 11
Trung tâm
10 / 11
Trung tâm
11 / 11
Trung tâm
Liên kết
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THUỶ SẢN TỈNH NINH THUẬN

Địa chỉ: thôn Hoà Thạnh, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3633009 - Hotline: 0374.121196

Hoạt động theo Quyết định số 773/QĐ-UBND  ngày 29/11/2021

Trang thông tin đang chạy dữ liệu Demo....
Designed by  Ninh Thuan Software